Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Zpracováváme:

 1. Požárně bezpečnostní řešení (požární zprávy) do projektů pro územní rozhodnutí, stavební povolení, změny staveb, zapracování skutečného stavu, včetně projednání s příslušným územním odborem HZS, zabezpečíme autorský dozor v oblasti požární bezpečnosti při realizaci staveb.
 2. V návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení zabezpečíme vypracování projektů požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, SOZ), vypracujeme návrh rozmístění věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasicí přístroje), rozmístění bezpečnostního značení včetně montáže.

Veškerá dokumentace je včetně výkresů v programu AutoCAD.

Výpočty provádíme za použití programu FIRE-NX, Winlat, Vposan.

Činnost Zajišťuje externí dodavatel, který je autorizovaný inženýr Požární Bezpečnosti Staveb (PBS)

Dokumenty PO

Zpracujeme dokumenty požární ochrany

 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace požární ochrany
 • Požární řády
 • Požární evakuační plány a požární poplachové směrnice
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Další dokumentace požární ochrany

Služby v oblasti PO (OZO v PO, Technik PO)

Provedeme školení a odbornou přípravu v oblasti požární ochrany

 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Školení ostatních zaměstnanců
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany
 • Odborná příprava preventivní požární hlídky

Provedeme kontrolu požární ochrany

 • Preventivní požární prohlídka ve lhůtách a rozsahu dle požadavku právních předpisů se zápisem včetně návrhu řešení závad

Ostatní služby v oblasti požární ochrany

 • Účast při kontrolách Státního požárního dozoru HZS příslušného kraje
 • Konzultace otázek a požadavků PO s orgány HZS příslušného kraje
 • Zjišťování příčin vzniku požárů, zpracování podkladů pro hlášení požárů a vedení dokumentace o požárech
 • Určení a rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulí
 • Aktualizace dokumentace PO
 • Zajištění odborných revizí a control

Vždy najdeme optimální řešení pro vaši společnost!

 • Navštívíme vás a navrhneme řešení přesně pro vaši společnost „na míru“. Tato návštěva a následné zpracování nabídky je bezplatné
 • Způsob financování služeb záleží pouze na vašem rozhodnutí
  • paušální platba za předem definovaný balík služeb
  • jednorázové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sazba za mimořádné služby, samozřejmě dle předem odsouhlaseného rozsahu služeb