Od roku 2015 je prioritou naší společnosti poskytování vysoce profesionálních služeb tak, aby veškerá dokumentace našich klientů byla aktuální v souladu s právními předpisy. 

Taktéž poskytujeme odborné poradenství v oblasti Požární ochrany a Bezpečnosti práce.

Samotná činnost společnosti je zajišťována vlastními zaměstnanci a externími spolupracovníky, kteří mají příslušná oprávnění a jsou zkušenými profesionály ve svém oboru. Všichni zaměstnanci a externisté procházejí procesem pravidelného vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Jednatel společnosti je osobou Odborně způsobilou v oblasti prevenci rizik a požární ochrany a Koordinátorem BOZP na staveništi.

I když si uvědomujeme, že spolehlivou ochranou našich klientů je kvalita naší práce, má naše společnost uzavřenou pojistku podnikatelských rizik pro ochranu klientů s pojistnou částkou 10 000 000,- Kč.