Dokumentace BOZP

Zpracujeme dokumentaci BOZP

 • Hodnocení rizik
 • Kategorizace prací
 • Určení nutných OOPP
 • Směrnice BOZP
 • Provozní směrnice a předpisy
 • Bezpečnostní a havarijní předpisy
 • Pracovní instrukce

Služby v oblasti BOZP (OZO v prevenci rizik)

Provedeme školení a odbornou přípravu

 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Školení ostatních zaměstnanců
 • Vstupní školení zaměstnanců
 • Zajištění dalších odborných školení

Provedeme prověrku dodržování předpisů o BOZP

 • Prověrky ve lhůtách a rozsahu dle požadavku právních předpisů se zápisem včetně návrhu řešení závad

Ostatní služby v oblasti BOZP

 • Účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce a Hygienické stanice
 • Vyšetřování a návrh na odškodnění pracovních úrazů
 • Určení a rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulí
 • Zajištění odborných revizí a kontrol

Vždy najdeme optimální řešení pro vaši společnost!

 • Navštívíme vás a navrhneme řešení přesně pro vaši společnost „na míru“. Tato návštěva a následné zpracování nabídky je bezplatné
 • Způsob financování služeb záleží pouze na vašem rozhodnutí
  • paušální platba za předem definovaný balík služeb
  • jednorázové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sazba za mimořádné služby, samozřejmě dle předem odsouhlaseného rozsahu služeb